Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

Wat is ACT?

                                                                                                        Acceptance and commitment therapy ACT therapie          

ACT is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie en wordt door steeds meer professionals ingezet vanwege het concrete en praktische karakter. In het plaatje hierboven zie je zes verschillende onderwerpen/ vaardigheden staan die worden behandeld binnen ACT. Deze zes onderwerpen zijn met elkaar verbonden en hebben als doel om je mentale flexibiliteit te vergroten. Je kunt dan gemakkelijker je gedrag afstemmen op wat in het huidige moment nodig is om te leven in overeenstemming met de waarden die jij belangrijk vindt. Tijdens de PMT-sessies en aan de hand van huiswerkopdrachten kan worden geoefend met de volgende vaardigheden. 

Acceptatie
Acceptatie houdt in dat je je openstelt en ruimte maakt om de onaangename gedachten en gevoelens te ervaren. Het betekent niet dat je de pijn of het ongemak wilt, maar dat je stop om ertegen te vechten.

Defusie
Defusie betekent dat je op een objectieve manier naar je gedachten leert kijken en ze niet zo letterlijk of serieus neemt. Je probeert meer afstand te nemen van moeilijke gedachten, waardoor ze minder impact en invloed op je hebben. Je erkent hun aanwezigheid, maar je beseft dat je gedachten niet de realiteit zijn.

Zelf als context
Je bent je bewust van je gedachten, gevoelens en gedrag. Door deze opmerkzaamheid ben je instaat om vastgeroeste overtuigingen over jezelf los te laten. Je kunt afstappen van pijnlijke gedachten en gevoelens, zodat je meer vrijheid hebt om te kiezen hoe je wilt reageren.

Hier en nu
Je staat stil bij het hier en nu. Je bent gefocust op wat er nu gebeurt en minder met wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst kan gebeuren.

Waarden
Waarden zijn geen doelen op zich maar staan voor wat jij belangrijk vindt in je leven. Neem de tijd om te ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Waarden helpen je om je gedrag te sturen naar wat jij zinvol vindt.

Toegewijd handelen
Als duidelijk is wat voor jou belangrijk is, kun je doelen op korte, middellange en lange termijn stellen die jou in de gewenste richting brengen. Door te handelen in overeenstemming met je waarden, kun je een rijk en waardevol leven hebben.

Denk je dat de combinatie ACT & PMT iets voor jou kan betekenen, neem dan vooral contact op voor meer informatie of het inplannen van een intake of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.